POCO 2018新版已上线,美食社区作品已迁移到新版的美食分类摄影作品,敬请留意!前往POCO新版
当前位置: 美食首页 > 美食推荐
猪肠粉 发表日期 :2008-06-18
金牌食神四级 点击数 :18293
加为好友 发悄悄话 投票数 :25

浑浑噩噩的一天@下雨天

本来今日安排左满满的节目,但系早上开始就未曾顺利过............
Cause  of the Rain........

本来一早约好爸B妈咪去饮早茶,点知......................
执左(话装修哦.....)浑噩的一天开始!!!
唯有走左去三和吃肠粉+粥,九点几三和开始恢复安静,出面的上班人群亦开始稀疏.......

本来中午约左个朋友吃饭的,点知肠粉被放飞机了..........
唯有自己稳节目咯.......

想去影荷花.........
去到烈士陵园,行左没几耐,开始落雨.................
被逼滞留一小亭...............

下午两点几开始饿了,坐地铁到公园前大*活吃左个超级难吃的意粉。
顶着被***经理阻止的禁令,快快手拍左两张相。无论卖相同味道都唔得。
记得某次在香港大快*吃过个古灵精怪的饭都觉得好难吃,今日无啦啦想起左。

唔好再落雨拉................搞到个人好down呀!

本文作者精彩推荐

觅食专题

网友留言

公告栏

近期热点

近期大奖活动