POCO 2018新版已上线,美食社区作品已迁移到新版的美食分类摄影作品,敬请留意!前往POCO新版
当前位置: 美食首页 > 美食推荐
moon7011_06 发表日期 :2007-06-25
高级食神三级 点击数 :4860
加为好友 发悄悄话 投票数 :0

再光顾永盈...

周五要到上下九买点东西,又来永盈光顾...

在华娱台睇过美食秀介绍的香港公仔面,想试下...

我点了个餐蛋公仔面,,....
五香牛码筋....
叫F点了个蟹粉鱼饺主食...对方喜欢吃面....再加5元的皇帝丸...
碗仔翅....
茄蛋三文治....
还有另一个朋友点了个鼓椒牛肉饭...

嗯!!!公仔面其实就是即食面的味道!,.....
牛筋好吃!,.....
试了朋友的蟹粉鱼饺...入边有鱼籽..好得意!好味!....皇帝丸就类似贡丸甘样既!....
碗仔翅就是糊汤甘样咯,类似粉丝咯.....
三文治?可以...
点的野都好好,而且个日中午仲特别人多!有人气!.....

最后来杯冻柠茶.....
有点苦...饮左三口,俾左朋友饮....

本文作者精彩推荐

觅食专题

网友留言

公告栏

近期热点

近期大奖活动